Algemeen

Opbouw

In het volgende onderdeel geven we eerst aan welk beeld deze perspectiefnota schetst. Vervolgens wordt per programma uitgebreider ingegaan op de ontwikkelingen die we zien en de keuzes die dat met zich meebrengt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 08:59:51 met de export van 06/24/2020 08:54:14