Uitwerking voorstellen

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

De uitwerking van de voorstellen voor dit programma vindt u aan de rechterzijde onder de produkten.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.920.346

3,2 %

Baten

€ 59.615.265

65,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/24/2020 08:59:51 met de export van 06/24/2020 08:54:14